Το έργο μας

Οι άνθρωποι μας εμπλέκονται σε ένα σημαντικό αριθμό έργων, καθώς και σε διεθνή συνέδρια, όπως το MOCO’16, που σχετίζονται με την ανθρώπινη κίνηση και την πληροφορική.

3rd International Symposium in Movement and Computing 2016, Megaro Mousikis, Thessaloniki, Greece

Skip to toolbar