Τεχνογνωσία

Τα μέλη της εταιρείας ενημερώνονται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Read More

Εμπειρία

Τα άτομα που απαρτίζουν την εταιρεία μετρούν 12 χρόνια εμπειρίας στον τομέα ειδίκευσης της.

Read More

Καταξιωμένο προσωπικό

Το αυστηρά επιλεγμένο προσωπικό αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες με πολυετή πείρα σε ερευνητικά εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Read More

«Οι χειρονομίες είναι παντού»

Το σώμα και οι χειρονομίες διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στις καθημερινές δραστηριότητες. Από νεαρή ηλικία, οι άνθρωποι αναπτύσσουν κινητικές δεξιότητες αλληλεπιδρώντας με τον κόσμο. Με την πάροδο του χρόνου, συσσωρεύουν εμπειρίες και εμπλουτίζουν τις ικανότητές τους. Το σώμα τους μεταμορφώνεται, επιτρέποντάς τους να εκφράζουν, να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον. Οι νέες τεχνολογίες ενθάρρυνσης συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση των χειρονομιών και επιτρέπουν καινοτόμους τρόπους ενίσχυσης της πραγματικής αίσθησης της εμπειρίας και της συμμετοχής, όπως στο βιωματικό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση, στην τουριστική εμπειρία με την τεχνολογία, στην καλλιτεχνική συνδημιουργία κλπ.

Το Gesture Computing έχει επιλεγεί από την Innovathens- Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, στο Πλαίσιο του 5ου Κύκλου Επιχειρηματικών Εκκολαπτηρίων με σκοπό την υποστήριξη της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας.

Skip to toolbar